Jesteśmy częścią europejskiej sieci Eurowarsztat
INFO: 17 785 06 71
biuro@fjeden.pl

ODDAJ AUTO W DOBRE RĘCE!

Obsługa pojazdów objętych fabryczną gwarancją

Wykonując obsługę samochodu w Serwisach Niezależnych zachowujesz gwarancę producenta

Dlaczego można obsługiwać auta poza Autoryzowanym Serwisem (ASO)?

Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 330/2010 (tzw. BER)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 (tzw. MV BER)

Jak wykonywać przeglądy i naprawy? Jakie części stosować?

Przegląd musi być wykonany zgodnie z listą czynności przeglądowych dla danej marki i udokumentowanych na fakturze lub innym dokumencie ze wskazaniem wykonanych czynności.

Do napraw konieczne jest stosowanie części:

  • OEAM - części oznaczone znakiem towarowym producenta pojazdu,
  • OES - części wytwarzane i dystrybuowane przez dostawców oryginalnych części zamiennych,
  • CZĘŚCI porównywalnej jakości - odpowiadające pod względem jakości oryginalnym częściom zamiennym

Co zrobić gdy producent nie uznaje gwarancji?

Skorzystaj ze wsparcia oferowanego przez Twój EuroWarsztat.

Konsument powinien na piśmie zwrócić się do ASO i do gwaranta o wykonanie obowiązków gwarancyjnych i przedstawienie odpowiedzi na piśmie.


Konsument może zawiadomić o sprawie UOKiK, załączając opis sprawy i posiadaną dokumentację.

Ponadtko Konsument może wnieść:

  • Roszczenie odszkodowawcze do Krajowego Sądu
  • Skargę do Komisji Europejskiej

Szczegółowe informacje dostępne na www.eurowarsztat.pl/klienci/GVO


Informujemy, iż nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Szkoleniowym dla Diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów Łukasza Ciepieli. Jest to osoba dobrze znana w środowisku diagnostów samochodowych z najwyższej jakości szkoleń i kursów dokształcających. Wszystkich chętnych do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego serdecznie zapraszamy do kontaktu z szefem ośrodka Panem Łukaszem Ciepielą pod numerem telefonu 506 449 305 lub poprzez stronę www.diagnostaszkolenia.pl w celu ustalenia terminu szkolenia.’

Serwis z częściami w obiektywie

Oddział Mielec
Adres:ul. Wolności 73
39-300 Mielec
Godziny pracy:
PN-PT 8-18, SOBOTA 8-14

Biuro: tel. 17 785 06 71

Europejska sieć warsztatów samochodowych

Eurowarsztat